مشاهده همه 11 نتیجه

اسپیکر F&D مدل V320

260,000 تومان
اسپیکر سه تکه اف اند دی(فندا) T200X با توان 70 وات حقیقی(RMS) و قابلیت تبدیل به ساندبار 7 روز مهلت

اسپیکر F&D مدل F190X

1,950,000 تومان
اسپیکر سه تکه اف اند دی(فندا) T200X با توان 70 وات حقیقی(RMS) و قابلیت تبدیل به ساندبار 7 روز مهلت

اسپیکر F&D مدل A111

1,450,000 تومان
اسپیکر سه تکه اف اند دی(فندا) T200X با توان 70 وات حقیقی(RMS) و قابلیت تبدیل به ساندبار 7 روز مهلت

اسپیکر F&D مدل F5060X

4,690,000 تومان
اسپیکر شش تکه اف اند دی(فندا) F5060X با توان 135 وات حقیقی(RMS) 7 روز مهلت تست فنی

اسپیکر F&D مدل T200X

2,800,000 تومان
اسپیکر سه تکه اف اند دی(فندا) T200X با توان 70 وات حقیقی(RMS) و قابلیت تبدیل به ساندبار 7 روز مهلت

اسپیکر F&D مدل F380X

2,100,000 تومان
اسپیکر سه تکه اف اند دی(فندا) F380X با توان 54 وات حقیقی(RMS) 7 روز مهلت تست فنی

اسپیکر F&D مدل A180X

1,650,000 تومان
اسپیکر سه تکه اف اند دی(فندا) A180X با توان 42 وات حقیقی(RMS) 7 روز مهلت تست فنی

اسپیکر F&D مدل A140X

1,690,000 تومان
اسپیکر سه تکه اف اند دی(فندا) A140X با توان 37 وات حقیقی(RMS) 7 روز مهلت تست فنی

اسپیکر F&D مدل F580X

2,580,000 تومان
اسپیکر سه تکه اف اند دی(فندا) F580X با توان 70 وات حقیقی(RMS) 7 روز مهلت تست فنی

اسپیکر F&D مدل F550X

2,100,000 تومان
اسپیکر سه تکه اف اند دی(فندا) F550X با توان 56 وات حقیقی(RMS) 7 روز مهلت تست فنی

اسپیکر F&D مدل A521X

2,500,000 تومان
اسپیکر سه تکه اف اند دی(فندا) مدل A521X با توان 52 وات حقیقی(RMS) 7 روز مهلت تست فنی