نمایش 1–12 از 1259 نتیجه

محصولات (1136)

برند ها (383)

سایر (3)

شگفت انگیز موقتی (2)

شارژر فندکی شارژ سریع اپی مکس مدل EU-48

127,000 تومان
خازن های جامد آی سی ویژه اپی مکس خروجی تا3.6آمپرشیشه شکن اگرکسی تو ماشین براثرتصادف گیربیفته ازاین برایشکستن شیشه میتوانداستفاده

شارژر فندکی اپی مکس مدل EU-25

109,900 تومان
شارژر فندکی خازن های جامد آی سی ویژه اپی مکس خروجی تا 3.6آمپر شیشه شکن اگر کسی تو ماشین بر

کابل شارژ SAMSUNG اپی مکس مدل type c

40,900 تومان

طول : 100سانتی متر
فست شارژ : جریان ایمن خروجی:3.6آمپرمواد
اولیه : مس تقویت شده - TPE-ترموالستومر ویژه با شش برابر عمربیشتر-آلومینیوم - PE
چیپست : چین شش مواد با GND و امتیاز91و PCBچهار لایه
کانکتور : قابلیت10هزار باراستفاده

کابل شارژ SAMSUNG اپی مکس مدل micro

36,000 تومان

طول : 100سانتی متر
فست شارژ : جریان ایمن خروجی:3.6آمپرمواد
اولیه : مس تقویت شده - TPE-ترموالستومر ویژه با شش برابر عمربیشتر-آلومینیوم - PE
چیپست : چین شش مواد با GND و امتیاز91و PCBچهار لایه
کانکتور : قابلیت10هزار باراستفاده

کابل شارژ SAMSUNG MAX اپی مکس مدل type c

43,900 تومان

طول : 100سانتی متر
فست شارژ : جریان ایمن
خروجی : 3.6آمپرمواد اولیه
اولیه : مس تقویت شده - TPE-
ترموالستومر ویژه با شش برابر عمربیشتر-آلومینیوم - PE/
چیپست : چین شش مواد با GND و امتیاز91و PCBچهار لایه
کانکتور : قابلیت10هزار باراستفاده

کابل شارژ SAMSUNG MAX اپی مکس مدل micro

40,900 تومان

طول : 100سانتی متر
فست شارژ : جریان ایمن
خروجی : 3.6آمپرمواد اولیه
اولیه : مس تقویت شده - TPE-
ترموالستومر ویژه با شش برابر عمربیشتر-آلومینیوم - PE/
چیپست : چین شش مواد با GND و امتیاز91و PCBچهار لایه
کانکتور : قابلیت10هزار باراستفاده

کابل شارژ پاور eco اپی مکس مدل WE-33 TYPE C

34,900 تومان

طول :25سانتی متر
جریان ایمن خروجی : 5آمپر
مواداولیه : مس تقویت شده-TPE-ترموالستومر ویژه با شش برابر عمربیشتر-آلومینیوم-PE/پ
چیپست:چینشش مواد باGNDو امتیاز91وPCBچهار الیه
کانکتور : قابلیت10هزار باراستفاده

کابل شارژ پاور eco اپی مکس مدل WE-32 MICRO

27,900 تومان

طول :25سانتی متر
جریان ایمن خروجی : 5آمپر
مواداولیه : مس تقویت شده-TPE-ترموالستومر ویژه با شش برابر عمربیشتر-آلومینیوم-PE/پ
چیپست:چینشش مواد باGNDو امتیاز91وPCBچهار الیه
کانکتور : قابلیت10هزار باراستفاده

کابل شارژ ECONOMI اپی مکس مدل we-31

41,900 تومان

طول : 100 سانتی متر
جریان ایمن خروجی : 6.3آمپر
مواداولیه : مس تقویت شده-TPE-رشته های نانو از جنس کوالر)پنج برابر مستحکم تر از فوالد(-ابریشم-آلومینیوم-PE/
چیپست : چین هشت مواد باGNDوامتیاز98وPCBچهار الیه و مواد مورد تایید شرکت اپل
کانکتور ها : قابلیت 10 هزار بار استفاد

کابل شارژ ECONOMI اپی مکس مدل we-30

40,900 تومان

طول : 100 سانتی متر
جریان ایمن خروجی : 6.3آمپر
مواداولیه : مس تقویت شده-TPE-رشته های نانو از جنس کوالر)پنج برابر مستحکم تر از فوالد(-ابریشم-آلومینیوم-PE/
چیپست : چین هشت مواد باGNDوامتیاز98وPCBچهار الیه و مواد مورد تایید شرکت اپل
کانکتور ها : قابلیت 10 هزار بار استفاد